VERANDERENDE WET- EN REGELGEVING GGZ

De Geestelijke Gezondheidszorg is een sector waarin – zeker de laatste jaren – wijzigingen in de Wet- en regelgeving elkaar in hoog tempo opvolgen. Deze wijzigingen brengen veel veranderingen met zich mee op zorg-administratief en registratief gebied. Het is daarom cruciaal dat de zorgadministratie van GGz-instellingen / vrijgevestigde praktijken snel en adequaat kunnen inspelen op de veranderende Wet- en Regelgeving. Maar natuurlijk ook op de eisen van zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoor, SVB en CBS inzake registratie, facturatie en verantwoording.

Immers: de financiële risico’s kunnen aanzienlijk zijn wanneer deze zaken in de zorgadministratie niet goed geborgd zijn.

ADMINISTRATIEVE LASTEN

Veel zorgverleners zagen afgelopen jaren met lede ogen aan hoe meer tijd, geld en energie werden opgeslokt door meer en meer regels en (verantwoordings)voorschriften, die nauwelijks lijken bij te dragen aan het primaire doel van de zorgverlener – namelijk het bieden van optimale zorg aan cliënten. Op dit terrein kan Roos Zorgadministratie u met gedegen, specifieke kennis en maatwerk van dienst zijn. Uw zorg, onze administratie.

DE VOORDELEN VOOR UW ORGANISATIE OP EEN RIJ

1      Uw zorgadministratie op afstand flexibel georganiseerd - zonder langlopende verplichtingen;

2      De facturatie, declaratie en verantwoording van uw primaire proces in goede handen;

3      Professionele ondersteuning bij de registratie door een ervaren zorgadministrateur;

4      De continuïteit en kwaliteit van uw zorgadministratie gewaarborgd;

5      Uw administratieve processen sluiten naadloos op elkaar aan;

6      Een aanspreekpunt voor zowel de debiteuren administratie als cliënt administratie;

7     Bij groei of krimp van uw organisatie beweegt de zorgadministratie flexibel mee.

AANBEVELINGEN

CONTACT

 

 

 

Koningsweer 14

3363 XD Sliedrecht

 

 

0184 - 421 163

06 - 456 10 670

UW ZORG ONZE ADMINISTRATIE

 

 

 

Het is cruciaal dat de Zorgadministratie van een GGz-instelling / vrijgevestigde praktijk snel en adequaat kan inspelen op veranderende Wet- en Regelgeving en de eisen van zorgverzekeraars, gemeenten.

DE VOORDELEN VOOR UW ORGANISATIE OP EEN RIJ

1

Uw zorgadministratie op afstand flexibel georganiseerd - zonder langlopende verplichtingen;

2

De facturatie, declaratie en verantwoording van uw primaire proces in goede handen;

3

Professionele ondersteuning bij de registratie door een ervaren zorgadministrateur;

4

De continuïteit en kwaliteit van uw zorgadministratie gewaarborgd;

5

 Uw administratieve processen sluiten naadloos op elkaar aan;

6

Een aanspreekpunt voor zowel de debiteuren administratie als cliënt administratie;

7

Bij groei of krimp van uw organisatie beweegt de zorgadministratie flexibel mee.