ONDERSTEUNING ZORG PRESTATIE MODEL

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd, waarmee er een einde kwam aan de BGGZ profielen en de SGGZ DBC’s en DBBC’s. Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg.

 

Op basis van de zorgvraagtypering wordt er een verband gelegd tussen zorgvraag en inzet van zorg. Zo kunnen zorgaanbieders intern, maar ook met verzekeraars en het ministerie in gesprek over wat er nodig is om bepaalde type patiënten goed te helpen en dit financieel mogelijk te maken. Het doel is dat er op deze manier eerlijke vergoedingen komen voor zorg die zo goed mogelijk aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Het inzicht in de verwachte zorg helpt zorgaanbieders ook om beter vooraf in te schatten welke zorg nodig is en hier bijvoorbeeld in de planning rekening mee te houden.

DIENSTVERLENING

 • Implementatie nieuwe beleidsregels;
 • Opstellen van administratieve procedures / handleidingen;
 • Ondersteuning registratie;
 • Beoordelen kwaliteit van de productiegegevens;
 • Controle verzekeringsgegevens;
 • Valideren volledig ZPM;
 • Controleren of er voldoende budget ruimte is bij de  desbetreffende zorgverzekeraar;
 • Bepaling aantal unieke cliënten of unieke kostprijs per client.
 • Tijdig, volledig en juist aanbieden van declaraties bij de zorgverzekeraars;
 • Opstellen en aanleveren van (gedetailleerde) rapportages /analyses productiegegevens;
 • Debiteuren beheer ZvW;
 • DIS aanlevering;
 • Verwerking en afhandeling van materiële controles;
 • Opstellen jaarverantwoording;
 • Inkoop zorgverzekeringen;
 • Vraagbaak voor medewerkers en zorgverzekeraar;
 • Brug tussen Zorgproces – Administratief proces –Zorgverzekeraars.

CONTACT

 

 

 

Cronenburg 1

4288 JG Uitwijk

 

 

0184 - 421 163

06 - 456 10 670

UW ZORG ONZE ADMINISTRATIE

 

 

 

Het is cruciaal dat de Zorgadministratie van een GGz-instelling / vrijgevestigde praktijk snel en adequaat kan inspelen op veranderende Wet- en Regelgeving en de eisen van zorgverzekeraars, gemeenten.