ONDERSTEUNING GENERALISTISCHE BASIS GGZ / GESPECIALISEERDE GGZ

Per 01-01-2014 kwam het onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijns GGz te vervallen: de geneeskundige Gzz is omgevormd naar een stelsel met een 'generalistische Basis GGZ' en een 'gespecialiseerde GGz'. Wanneer de cliënt binnen de huisartsenfunctie niet langer kan worden geholpen wordt hij doorverwezen naar de generalistische Basis GGZ of de gespecialiseerde GGz.

 

Het nieuwe stelsel kent drie onderdelen en is vanaf 2015 gericht op 18 plussers:

 • Huisartsenzorg met ondersteuning van de POH-GGz;
 • Generalistische basis-GGz;
 • Gespecialiseerde GGz.

GGZ

Generalistische Basis GGz

De generalistische Basis GGz is bedoeld voor cliënten met lichte en matige problematiek. De basis GGz is verder uitgewerkt en neergelegd in regels van de NZa, te weten de Regeling Generalistische Basis GGz en de Beleidsregel Generalistische Basis GGz. Uitgangspunt voor de zorg vormt de zorgvraag van de cliënt. Het cliëntprofiel is gebaseerd op vijf objectieve criteria: DSM-stoornis (of vermoeden van), ernst van de problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten. In de basis GGZ worden mensen behandeld met lichte tot ernstige problematiek, met een laag-matig risico en enkelvoudig beeld met lage complexiteit.

 

Gespecialiseerde GGz

Voor ernstigere psychische stoornissen kan een verzekerde terecht bij gespecialiseerde GGz aanbieders. Deze richt zich op diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen. De behandeling vindt plaats in een multidisciplinaire context. De financiering van de gespecialiseerde geneeskundige GGz vindt plaats op basis van DBC's GGz. De bekostigingsregels voor de gespecialiseerde GGz zijn verder uitgewerkt en neergelegd in regels van de NZa, te weten de Regeling Gespecialiseerde GGz en de Beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde GGz.

DIENSTVERLENING

 • Implementatie nieuwe beleidsregels;
 • Opstellen van administratieveprocedures / handleidingen;
 • Ondersteuning registratie;
 • Beoordelen kwaliteit van de productiegegevens;
 • Controle verzekeringsgegevens;
 • Valideren DBC’s;
 • Controleren of er voldoende budget ruimte is bij de desbetreffende zorgverzekeraar;
 • Bepaling Onder Handen Werk (OHW);
 • Tijdig, volledig en juist aanbieden van declaraties bij de zorgverzekeraars;
 • Opstellen en aanleveren van (gedetailleerde) rapportages / analyses productiegegevens;
 • Debiteuren beheer ZvW;
 • Ondersteuning ROM-metingen;
 • DIS aanlevering;
 • Verwerking en afhandeling van materiële controles;
 • Opstellen jaarverantwoording;
 • Inkoop zorgverzekeringen;
 • Vraagbaak voor medewerkers en zorgverzekeraar;
 • Brug tussen Zorgproces – Administratief proces – Zorgverzekeraars.

CONTACT

 

 

 

Cronenburg 1

4288 JG Uitwijk

 

 

0184 - 421 163

06 - 456 10 670

UW ZORG ONZE ADMINISTRATIE

 

 

 

Het is cruciaal dat de Zorgadministratie van een GGz-instelling / vrijgevestigde praktijk snel en adequaat kan inspelen op veranderende Wet- en Regelgeving en de eisen van zorgverzekeraars, gemeenten.