DE ROL VAN ROOS
ZORGADMINISTRATIE

Als zorgadministrateur zal ik een spin in het administratieve web zijn van de GGz-instelling of vrijgevestigde praktijk. Ik vertaal het zorgproces in heldere administratieve procedures, ik optimaliseer de registratie en gegevensverwerking en help bij de inrichting van de software. Houd het overzicht van inschrijving en diagnose, behandeling en ontslag tot facturering en debiteurenbeheer. Het is accuraat en veelzijdig werk en er moet gezorgd worden voor een vlotte administratieve afhandeling.

REGISTRATIE

Er wordt structureel en consequent een vinger aan de pols gehouden inzake de interne (zorg)processen en externe verplichtingen op basis van vigerende Wet- en Regelgeving, berichtenstandaarden en financieringsstromen. Daarmee wordt een tijdige, juiste, betrouwbare, volledige registratie en gegevensverwerking geborgd.

CONTROLE EN SIGNALERING

Er wordt gecontroleerd, gesignaleerd en gerapporteerd. De zorgadministrateur draagt eventueel verbetervoorstellen aan. De medewerkers van de instelling of praktijk worden geadviseerd over de manier waarop ze zo tijds-effectief en doelmatig mogelijk kunnen voldoen aan de registratievereisten rondom het zorgproces.

JW-BERICHTENVERKEER

De toewijs-, aanvang zorg- en einde zorgberichten worden juist, tijdig en volledig middels Vecozo of het gemeentelijke portaal uitgewisseld.

FACTURATIE / VERANTWOORDINGEN EN DEBITEURENBEHEER

Er wordt voor juiste, tijdige en volledige declaratie / verantwoording aan de juiste financier gezorgd middels de declaratie- / verantwoordingsformats. De eventuele retourinformatie wordt verwerkt en daarnaast wordt er voor een adequaat debiteurenbeheer gezorgd.

MONITORING EN RAPPORTAGES

De verschillende externe (verplichte) aanleveringen of vulling van de inkoop formats worden juist, tijdig en volledig gevuld.

EEN PROFESSIONELE ZORGADMINISTRATIE

Een professionele zorgadministratie is van groot belang voor elke zorgverlener.

Correcte en betrouwbare administratieve gegevens zijn niet alleen onmisbaar voor medewerkers om goede zorg aan de cliënt te verlenen, maar ook voor instellingen en praktijken om te voldoen aan de gestelde eisen en (tijdige) financiering van de geboden zorg veilig te stellen. Iedere instelling en praktijk heeft tot doel optimale zorg te bieden aan de cliënt en ziet daarnaast de geleverde zorg graag vergoed worden door de zorgverzekeraar, de gemeente – binnen een redelijke termijn en zonder dat de administratie onnodige hoofdbrekens kost.

 

 

IN EEN NOTENDOP

Evelien Roos is als zorgadministrateur medeverantwoordelijk voor het borgen van de administratie rondom de cliënt en faciliteert bij de zorg- en financiële administratie in de breedste zin van het woord.

 

Het is van belang dat u beschikt over een zorgregistratiesysteem. Indien u dit nog niet heeft en u heeft behoefte aan ondersteuning en advies dan kan ik u zeker verder helpen.

ZvW Zorg Prestatie Model

 

 • Implementatie nieuwe beleidsregels;
 • Opstellen van administratieve procedures / handleidingen;
 • Ondersteuning registratie;
 • Beoordelen kwaliteit van de productiegegevens;
 • Controle verzekeringsgegevens;
 • Valideren volledig ZPM;
 • Controleren of er voldoende budget ruimte is bij de  desbetreffende zorgverzekeraar;
 • Bepaling aantal unieke cliënten of unieke kostprijs per client.
 • Tijdig, volledig en juist aanbieden van declaraties bij de zorgverzekeraars;
 • Opstellen en aanleveren van (gedetailleerde) rapportages /analyses productiegegevens;
 • Debiteuren beheer ZvW;
 • DIS aanlevering;
 • Verwerking en afhandeling van materiële controles;
 • Opstellen jaarverantwoording;
 • Inkoop zorgverzekeringen;
 • Vraagbaak voor medewerkers en zorgverzekeraar;
 • Brug tussen Zorgproces – Administratief proces –Zorgverzekeraars.

Jeugdwet GGZ

 

 • Implementatie nieuwe (beleids)regels;
 • Opstellen van administratieve procedures / handleidingen;
 • Ondersteuning registratie;
 • Beoordelen kwaliteit van de productiegegevens;
 • Verwerken berichtenverkeer toewijzing, aanvang zorg en einde zorg;
 • Controleren of er (voldoende) contract ruimte is bij de desbetreffende regio/gemeente;
 • Bepaling Onder Handen Werk (OHW);
 • Tijdig, volledig en juist aanbieden van declaraties bij de Gemeenten;
 • Opstellen en aanleveren van (gedetailleerde) rapportages / analyses productiegegevens;
 • Debiteuren beheer Jeugdwet;
 • CBS aanlevering;
 • Opstellen jaarverantwoording;
 • Inkoop regio/gemeente;
 • Vraagbaak voor medewerkers en gemeenten;
 • Brug tussen Zorgproces – Administratief proces – Gemeenten.

CONTACT

 

 

 

Cronenburg 1

4288 JG Uitwijk

 

 

0184 - 421 163

06 - 456 10 670

UW ZORG ONZE ADMINISTRATIE

 

 

 

Het is cruciaal dat de Zorgadministratie van een GGz-instelling / vrijgevestigde praktijk snel en adequaat kan inspelen op veranderende Wet- en Regelgeving en de eisen van zorgverzekeraars, gemeenten.